Privacy statement

Introductie
In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

Toepassing
Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met chambre d' hôtes La Cerisaie.

Bedrijfsgegevens
Naam: La Cerisaie
Adres: 1 Avenue de Bédarieux
Telefoonnummer: + 33 4 67 97 03 87
Website: www.cerisaie.nl

Persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met La Cerisaie zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor onze samenwerking.

Doeleinden
La Cerisaie verzamelt persoonsgegevens door middel van een contact- of boekingsformulier.
In het contactformulier vragen we u om uw:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

La Cerisaie werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor ons essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, hebben wij zogenaamde 'verwerkersovereenkomsten' afgesloten met onze leveranciers.

La Cerisaie maakt gebruik van Facebook, Instagram en andere social media. We kunnen niet garanderen dat andere partijen, zoals www.facebook.com nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Inzage, wijziging of verwijderen van persoonsgegevens
Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en
verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Bewaring van gegevens
La Cerisaie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Voor belastingtechnische gegevens is dat in elk geval zeven jaar.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Controle op toegekende bevoegdheden.

Klachten
Heeft u een klacht over de manier waarop La Cerisaie met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Als u daarna van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Tot slot
Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.